@date

1384/12/18
New's & Update
با سلامی دوباره

 با سلامی دوباره...

این بار براتون چند عکس از انریکه در مراسمی که با چندی معلولان دیدار داشته میزارم

این مهمانی خصوصی در 10 نوامبر 2005 در آناهیم ، ایالت کالیفرنیا بر گذار شده.

که یک هدیه از طرف انریکه شناخته شده.

 

 

 

 

در 2 مارس 2006 ، آننا در یک شوی فاشین شرکت کرد ، که اون رو با یک شماره سیاه شناختند.

عکس زیر مربوط به شو می باشد.

 

با تشکر از همه دوستان عزیزی که تا الان منو تنها نذاشتن و مرتب به وبم سر میزنند.